úterý 15. září 2009

Skoky u Žlutic

dříve též Mariánské Skoky - německy Stock nebo Maria Stock - magické, pusté a smutné místo.

Obec vznikla pravděpodobně již ve středověku, první písemná zmínka o ní je z roku 1513. V roce 1869 zde žilo 126 obyvatel ve 23 domech. V roce 1945 měly Skoky 134 obyvatel a 28 domů, v obci byly dva hostince, fara, škola i obchod. Německé obyvatelstvo bylo po roce 1945 vysídleno a místo nich přišli dosídlenci převážně z východního Slovenska. Ti však museli obec taktéž opustit, když odmítli v 50. letech vstoupit do JZD. V roce 1961 zde žilo již jen posledních 16 obyvatel. Po napuštění Žlutické přehradní nádrže na pitnou vodu v roce 1968 byla obec odříznuta od světa (jediná cesta do obce vede přes Údrč a od obce Polom cca 2,5 km po hrbolaté polní cestě). Obyvatelé byli vystěhováni do okolních obcí, zbytek domů i s farou armáda srovnala se zemí, z celé vsi zůstal stát pouze bývalý hostinec (ve kterém žila až do roku 1982 jediná obyvatelka obce), jedna stodola, hřbitov, kaplička a kostel.


Žádné komentáře: